لوله کشی فولاد شهر اصفهان | 09915656494

لوله کشی فولاد شهر اصفهان   تاسیساتی فولاد شهر اصفهان هزینه متوسط نوسازی خطوط لوله ۹۴ – ۶۲۸ یورو / ام بود که به اندازه مقیاس آن بستگی داشت. . هزینه نوسازی براساس داده‌های هشت کاربرد تخمین زده شد به هزینه شکست لوله ۵۵۰۰ – ۱۴،۵۰۰ یورو / شکست بود که براساس اطلاعات حاصل از… ادامه خواندن لوله کشی فولاد شهر اصفهان | 09915656494